Yönetim

 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Ayşegül ÇEBİ

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

Dr.Öğr. Üyesi Aytekin Hamdi BAŞKAN Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇOBANOĞLU
ENSTİTÜ SEKRETERİ

Hasan KURT