Enstitü Kurulu

ÜYELER
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Ayşegül ÇEBİ

 
ENSTİTÜ MÜDÜR YARIMCILARI
Dr.Öğr. Üyesi Aytekin Hamdi BAŞKAN Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇOBANOĞLU
 
ÜYELER
Prof. Dr. Sembol YILDIRMAK
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cihangir AKDEMİR
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şevki KOLUKISA
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı
   
Doç.Dr. Emine Ela KÜÇÜK
Hemşirelik  Anabilim Dalı Başkan
   
 
ENSTİTÜ SEKRETERİ / RAPORTÖR
Hasan KURT