Misyon - Vizyon

Misyon-Vizyon


Misyon
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerimizin sahip oldukları iç dinamiklerini açığa çıkaracak altyapı ve ortamı sağlayarak lisansüstü eğitimlerininin başarısını idealize edecek, özgür,gelişime açık bilim adamları yetiştirmektir.

 


Vizyon
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri kapsamında, araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygı gören; yeni bakış açıları geliştiren, topluma önderlik etme yetisine sahip  bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmayı amaçlamıştır.