Açılan Dersler Görevlendirmeler

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılım  Tarihi      : 3-7 Şubat 2020 (Anabilim Dalı Başkanı-Danışman ile görüşüldükten sonra yapılcak, karşısında Öğretim Elemanı olmayan ders seçilmeyecektir.)

Yarıyıl Harç Ödeme Tarihi                                   : 3-7 Şubat 2020

Derslerin Danışman Tarafından Onaylanması : 10-14 Şubat 2020

Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri                           : 17-21 Şubat 2020

Derslerin Başlaması                                             : 17 Şubat 2020

Derslere yazılım Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Yeni kayıtlanan öğrenciler, şifre oluşturmak için yapılacak olan işlem basamakları hakkında Hızlı Erişim altındaki "Öğrenci Bilgi Sistemi Şifre Alma" klavuzundan yararlanabilirler. 
Teze geçen öğrenciler Uzamanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması dersine kayıtlanacaklardır.