Açılan Dersler Görevlendirmeler

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılım  Tarihi            : 3-7 Şubat 2020 (Anabilim Dalı Başkanı-Danışman ile görüşüldükten sonra yapılcak, karşısında Öğretim Elemanı olmayan ders seçilmeyecektir.)

Yarıyıl Harç Ödeme Tarihi                                   : 3-7 Şubat 2020

Derslerin Danışman Tarafından Onaylanması : 10-14 Şubat 2020

Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri                           : 17-21 Şubat 2020

Derslerin Başlaması                                             : 17 Şubat 2020

Derslere yazılım Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Teze geçen öğrenciler Uzamanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması dersine kayıtlanacaklardır.